Proiect european implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani

Inspectoratul Scolar, Botosani, stiri, isjInspectoratul Școlar Județean Botoșani va implementa, timp de 27 de luni, proiectul ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) va implementa proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

În perioada 07-08 iulie 2018, la Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoșani, s-a desfășurat primul modul din cadrul Programului 1-Învăţământ de calitate, centrat pe beneficiarii educaţiei, la care au luat parte cadre didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mihălășeni și de la Școala Gimnazială nr. 1 Albești.

Acest program cuprinde următoarele module de formare:

–         Tehnologii de prelucare a Informaţiilor, de Comunicaţie (TIC) și e-Learning în educaţie;

–         Metode și tehnici de optimizare a activităţilor didactice;

–         Metode și tehnici inovative de evaluare a rezultatelor școlare;

–         Coaching cognitiv-comportamental pentru optimizarea performanţelor profesionale;

–         Parteneriat școală-familie-comunitate pentru incluziune școlară;

–         Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională.

 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

loading...

Loading...

Lăsați un comentariu

*