Admitere: 180 de locuri la Academia de Politie- specializarea Politie de Frontiera

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul Academiei de Poliţie A.I. Cuza – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră, respectiv Scolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu"- Oradea.

          Sunt puse la dispozitie un număr de 180 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră, în vederea ocupării acestora putând candida atât baieţii cât şi fetele. Astfel :

          la Academia de Politie ,,A.I. Cuza" Bucuresti – Facultatea de Politie,  arma Politie de Frontieră, curs de zi –  3 ani – 60 locuri (bărbaţi şi femei) din care 2 locuri pentru etnicii rromi;

          Facultatea de poliţie, specializarea „Drept”, cursuri de zi – 4 ani20 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare);

          la Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera ,,Avram Iancu"- Oradea, curs de zi – 100 locuri (bărbaţi şi femei) din care 2 locuri pentru etnicii rromi.

Pentru participarea la concursul de admitere se percepe suma de 223 lei (din care 23 lei pentru contravizita medicală), care se achită în prima zi de prezentare a candidaţilor la sediul Academiei de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti.

Sunt exceptaţi de la plata taxei de concurs, candidaţii care probează cu acte, că se află în una din următoarele situaţii:

        sunt orfani de ambii părinţi

        sunt proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

        sunt copii ai personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică, precum şi copiii personalului didactic decedat;

        sunt copii ai personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor (poliţişti, militari, funcţionari publici sau personal contractual) în activitate, pensionat sau decedat;

Doritorii se pot adresa structurii de management resurse umane din cadrul IJPF Botoşani. Activităţile efective de recrutare şi înscriere a candidaţilor se desfăşoară  zilnic începând cu 08.04.2010, de luni până vineri, între orele 0900 – 1500 la Biroul Resurse Umane al I.J.P.F. Botoşani.

Termenele limita până când tinerii se pot adresa instituţiei noastre pentru a-şi exprima opţiunea pentru una din cele doua instituţii de învăţământ sunt următoarele :

          31.05.2010 – pentru Academia de Politie ,,A.I. Cuza" Bucuresti, Facultatea de Politie, specializarea Ordine si Siguranta Publica – arma Politie de Frontieră

          30.06.2010– pentru Scoala de pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera ,,Avram Iancu"- Oradea

          Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate de cele doua institutii de invatamant, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

Ø  Sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;

Ø  Sa cunoasca limba romana scris si vorbit ;

Ø  Sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;

Ø  Sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învatamant;

Ø  Sa aiba varsta de  minim 18 ani  impliniti sau sa-i implineasca in cursul anului 2010;

Ø  Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

Ø  Sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8.00;

Ø  Sa fie declarati apt medical, fizic si psihologic;

Ø  Sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;

Ø  Sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni ;

Ø  Sa aiba inaltimea de minim 1,65 m. barbatii si 1,60 m. femeile.

Concursurile de admitere se vor desfasura astfel :

I. ACADEMIA DE POLITIE ,, A.I.Cuza " BUCURESTI – Admiterea în Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 18.07-01.08.2010.

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate (paşaportul) şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

          Probele eliminatorii cuprind:

          testarea psihologică – se efectuează la I.J.P.F. Botoşani, la o data ce va fi anunţată ulterior;

          examinarea medicală;

          verificare aptitudinilor fizice;

          Candidaţii care promovează probele eliminatorii susţin probele de evaluare a cunoştinţelor.

Probele de evaluare a cunoştinţelor cuprind: 

       Istoria – test grilă;

       Limba română – test grilă;

       Limba străină (engleză,franceză, germană sau rusă – la alegere) – test grilă;

Durata studiilor la specializarea Drept din cadrul Academiei de Poliţie este de 4 ani, iar la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică durata studiilor este de 3 ani, iar celor care promoveaza examenul de licenta li se acorda gradul profesional de subinspector de politie. Absolventilor li se asigura loc de muncă la o structura a P.F.R., repartizarea facandu-se in ordine strict descrescatoare a mediilor de absolvire si in raport de nevoile institutiei. 

II. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,, Avram Iancu "- ORADEA  – concursul de admitere se va desfasura în perioada 21.08-03.09.2010. Candidaţii se prezintă la sediul şcolii în perioada 21-22.08.2010, zilnic între orele 08.00-13.00.

La prezentarea în vederea înscrierii, la concurs, la sediul şcolii, candidaţii vor avea asupra lor pe lângă suma stabilită pentru achitarea taxei (150 lei) şi actul de identitate.

Sunt scutiţi de la plata taxei de concurs, candidaţii care probează cu acte justificative, că se află în una din următoarele situaţii:

       sunt orfani de ambii părinţi;

       provin din casele de copii sau din plasament familial;

       sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

       sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

       venitul lunar net pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşeşte salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salarul minim brut a impozitului;

Durata de şcolarizare este de 2 ani, iar cei care promovează examenul de absolvire sunt avansaţi la gradul de agent de politie si li se asigura loc de munca in cadrul P.F.R., repartizarea facandu-se in ordine strict descrescatoare a mediilor de absolvire si in raport de nevoile institutiei.

          Detalii suplimentare privind institutiile de invatamant, criteriile, perioadele de inscriere, documentele necesare pentru dosar, tematica valabilă pentru concurs si baremele la probele fizice, se pot obtine la sediul IJPF Botoşani  Biroul de Management Resurse Umane, la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau pe pagina de internet a IJPF Botoşani: www.ijpfbotosani.ro.

 

 

 

 

loading...

Comentariile sunt închise.