Primăria Botoșani face angajări. Vezi pe ce posturi!

Primaria BotosaniPrimăria Botoșani organizează in perioada 8 – 10 august 2017 concurs de recrutare pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții. Pentru participare la concurs candidații trebuie să indeplinească conditiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicata cu modificările și completările ulterioare.

Un post scos la concurs este de consilier clasa I grad profesional asistent. Se cer studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunge durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta in unul dintre urmatoarele domenii de licentă: – domeniul stiințelor inginerești ( inginerie civilă – speciațizarea constructii civile, industriale și agricole, căi ferate drumuri și poduri sau ingineria instalatiilor – specializarea instalații pentru constructii); – domeniul arhitectură – specializarea arhitectură și vechime in muncă in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 1 an.

like facebookUn al doilea post este de consilier clasa l grad profesional superior. Conditii de participare la concurs: studi universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in unul dintre urmatoarele domenii de licența: domeniul știintelor inginerești (inginerie civile – specializarea constructii civile. industriale si agricole, cai ferate, drumuri și poduri; ingineria instalațiilor – speciarizarea instalații pentru construcții; calculatoare și tehnologia informațiilor;. – domeniul arhitectură – specializarea arhitectură . Se cere  vechime in muncă in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 9 ani.

Al treilea post este de consilier clasa I grad profesional superior. Se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în unul dintre urmatoarele domenii de licentă: domeniul stiințelor inginerești (inginerie civila – specializarea constructii civile, industriale si agricole, căi ferate, drumuri și poduri; ingineria instalațiilor – specializarea instalatii pentru constructii, arhitectură și vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani.

Concursul va fi alcătuit din proba scrisa și interviu. Data programată pentru sustinerea probei scrise este 8 august, iar dosarele se depun  pe 28 iulie.

 

loading...

Loading...

Lăsați un comentariu

*