Anunţ! Primăria Todireni concesionează 546 hectare de păşune

primarie sigla genericComuna Todireni cu sediul în localitatea Todireni, județul Botoșani tel. 0231574791, organizează în data de 28 aprilie 2017 în baza art. 123 din Legea 215/2001 actualizată și republicată, licitație în vederea concesionării suprafeței de 546,45 ha păşune, situată în Comuna Todireni, judeţul Botoşani, ce apartine domeniului public şi privat al comunei conform caietului de sarcini.

Persoanele interesate pot intra în posesia documentației de atribuire de la sediul Primăriei Todireni- birou viceprimar. Oferta va fi depusă la registratura Primăriei Todireni până cel târziu în data de 26 aprilie 2017, ora 09:00.

Licitația va avea loc în ziua de 28.04.2017, ora 10:00.

loading...

Lăsați un comentariu

*