Proiectul „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare- SCAN” îşi prezintă rezultatele celui de-al doilean an

Inspectoratul Scolar Judetean

Inspectoratul Scolar Judetean

Proiectul „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare- SCAN”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, se derulează pe parcursul a trei ani (2010 – 2013) şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu VIA University College Danemarca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.

Al doilea an de proiect a fost centrat pe activităţi de reintegrare a elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar, respectând principiul egalităţii de şanse, de gen şi al dezvoltării durabile. În toate cele şase judeţe partenere, cei 1000 de elevi selectaţi ca beneficiari ai proiectului au fost organizaţi în clase-pilot (24 clase a IX-a şi 11 clase a XI-a). Echipele pedagogice ale acestor clase au organizat şi desfăşurat activităţi de tip after şi outdoor school menite să asigure progresul elevilor atât sub raportul performanţei şcolare cât şi al abilităţilor sociale.

Programul „şcoală după şcoală” a inclus acţiuni de învăţare a limbilor străine, de TIC, de educaţie socială şi de voluntariat. Beneficiarii – elevi şi părinţi– au avut acces la servicii de consiliere – în sesiuni individuale şi de grup – în vederea creşterii stimei de sine, a valorificării potenţialului creativ şi a conştientizării locului şcolii pentru fiecare persoană, grup, comunitate.  În august 2011, 80 de elevi din judeţele partenere au participat la tabăra specializată organizată la Durău.

Prin programe de tip „a doua şansă” au fost acordate  90 de burse cursanţilor din Iaşi, Vaslui şi Brăila – mulţi dintre ei părinţi ai elevilor din grupul-ţintă–, care nu au studiile obligatorii finalizate. Pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii, au fost înfiinţate şi autorizate la Iaşi, Vaslui şi Sighetu-Marmaţiei trei centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite prin informal şi non formal.

Evoluţia elevilor este continuu înregistrată, monitorizată şi ameliorată cu ajutorul PEI – Plan educaţional individualizat, instrument inovator care se adresează profesorilor, elevilor şi părinţilor.

În vederea dezvoltării capacităţii profesionale a personalului implicat în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, peste 200 de cadre didactice au participat, în ianuarie 2012 şi aprilie 2012, la programele de formare realizate de profesori de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi VIA University College Danemarca: Outdoor Education/Educaţia dincolo de şcoală, Strategii de educaţie non formală, Strategii motivaţionale şi managementul stresului şi Tehnologia informaţiei şi comunicării.

Vizitele  de studiu ale  membrilor echipei de implementare la partenerul transnaţional VIA University College din Danemarca, precum şi ale colegilor danezi în România, vor fundamenta studiul comparativ  România – Danemarca,  pornind de la cunoaşterea celor două sisteme de învăţământ şi a strategiilor utilizate în prevenirea şi corectarea fenomenului de abandon şcolar.

loading...

Lăsați un comentariu

*